Lisainfo

  Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega

  Kehtiv alates 25.05.2018

  Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Võrkkotid veebilehel vorkkotid.ee (edaspidi veebileht). Privaatsustingimused on kooskõlas andmekaitse üldregulatsiooniga (GDPR – General Data Protection Regulation).

  Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

  Kasutades Võrkkotid veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud veebilehe privaatsustingimustes.

  Mõisted

  Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Võrkkotidle omalt poolt infot. Näiteks infopäring kontaktivormi kaudu.

  Teenused on kõik Võrkkotid poolt pakutavad tooted ja teenused.

  Isikuandmete töötlemine

  Võrkkotid kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid:

  • kasutaja e-mail ja telefoni number – kasutaja poolt infopäringu tegemisel kontaktivormi kaudu;
  • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi abil.

  Isikuandmete kasutamine

  Võrkkotid kasutab isikuandmeid:

  • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks kasutajaga suhtlemiseks, pakkumiste tegemiseks ja info jagamiseks;
  • Võrkkotid kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

  Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

  Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

  Võrkkotid ei edasta andmeid kolmandatele isikutele.

  Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

  Võrkkotid säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

  Võrkkotid rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

  Kasutaja õigused

  Kasutajal on õigus igal ajal:

  • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist.

  Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@vorkkotid.ee vastavasisuline sooviavaldus.

  Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

  Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

  Küpsised

  Võrkkotid veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

  Kasutades Võrkkotid veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

  Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

  Küpsiseid on kahte tüüpi:

  Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.
  Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

  Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid veebilehitsejast küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit:

  Kolmandate osapoolte küpsised – külastamise statistikast ülevaate saamiseks kasutatakse Võrkkotid veebilehel kolmanda osapoole teenust Google Analytics, kes kasutab oma küpsiseid. Selle teenusepakkuja poolt kasutatavatele küpsistele meil ligipääsu ei ole ja neid me hallata ei saa. Kirjelduse nimetatud küpsiste kasutamise kohta leiate teenusepakkuja privaatsuspoliitikas, millega soovitame Teil tutvuda, minnes kolmanda osapoole vastavale kodulehele.

  Privaatsustingimuste muutmine

  Võrkkotid jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

  Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust aadressil info@vorkkotid.ee.